Zamówienia

 

 

Pytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 2/2021 budowa hali produkcyjnej z magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi w ramach projektu pt.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji prozdrowotnych wyrobów piekarniczo-cukierniczych”.

 

Projekt Wykonawczy Konstrukcji w zakresie konstrukcji stalowej - pobierz

Przedmiary - pobierz

 

I. Pytania otrzymane drogą mailową

 

Pytanie nr 1 z dnia 24.03.2021r. data publikacji 13.04.2021
Czy wie Pan jakie należy przyjąć obciążenie użytkowe na posadzkę w hali?
Odpowiedź:
Jeżeli chodzi o obciążenie części produkcyjnej i magazynowej należy przyjąć 10kN na m2. Jest jeden wyjątek w części magazynowej, gdzie będą zainstalowane silosy na mąkę - 3 sztuki o masie 30 ton każdy i tutaj trzeba będzie przewidzieć wykonanie stóp pod silosy 4 sztuki na każdy silos.
 

Pytanie nr 2 z dnia 26.03.2021r. data publikacji 13.04.2021
Prosimy o przesłanie wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wzoru umowy. Umowa zostanie sporządzona po wybraniu Wykonawcy. Zamawiający udostępnia jednak istotne postanowienia umowne – załącznik nr 13.
 

Pytanie nr 3 z dnia 29.03.2021r. data publikacji 13.04.2021
Prośba, aby udostępnić na stronie załącznik numer 11 - branża drogowa. Nie wszystko się wgrało i części plików wgrała się tylko jako nazwa i nie można ich otworzyć.
Odpowiedź:
Zamawiający ponownie udostępnił załącznik nr 11 – branża drogowa.

Pytanie nr 4 z dnia 01.04.2021r. data publikacji 13.04.2021
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie Projektu Wykonawczego Konstrukcji w zakresie konstrukcji stalowej.
Odpowiedź:
Dołączono projekt wykonawczy konstrukcji w zakresie konstrukcji stalowej. Pliki do pobrania: pobierz

 

Pytanie nr 5 z dnia 02.04.2021r. data publikacji 13.04.2021
Czy można udostępnić cz.2 projektu konstrukcji (konstrukcja stalowa)?
Odpowiedź:
Dołączono projekt wykonawczy konstrukcji w zakresie konstrukcji stalowej. Pliki do pobrania: pobierz

 

Pytanie nr 6 z dnia 06.04.2021r. data publikacji 13.04.2021
Kiedy możemy spodziewać się dokumentacji na konstrukcję stalową?
Odpowiedź:
Dołączono projekt wykonawczy konstrukcji w zakresie konstrukcji stalowej. Pliki do pobrania: pobierz

 

Pytanie nr 7 z dnia 06.04.2021r. data publikacji 13.04.2021
Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie. ath.
Odpowiedź:
Przedmiary robót udostępniane są jedynie w formacie PDF. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż stanowią one materiał pomocniczy i nie mogą być podstawą ostatecznej wyceny, każdy oferent powinien we własnym zakresie opracować koszty na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

 

Pytanie nr 8 z dnia 07.04.2021r. data publikacji 13.04.2021
Czy wyposażenie budynku w urządzenia i maszyny tj,
a)  chłodnia surowca,
b)  instalacja silosowa,
c)  sprężarka powietrza,
d)  komora fermentacyjna do pączków,
e)  smażalnik do pączków,
f)   chłodnia jaj,
g)  mieszałka do ciasta,
h)  ubijaczka cukiernicza,
i)   komora do odroczonego rozrostu,
j)   komora fermentacyjna do bułek,
k)  linia do produkcji bułek,
l)   wałkowarka do ciasta,
m) linia do drożdżówki,
n)  linia do formowania chleba,
o)  komory do fermentacji chleba,
p)  piece do wypieku chleba,
q)  piece do wypieku bułek,
r)   myjka do pojemników na pieczywo,
s)  wystygalnia pieczywa,
t)   krajalnica do chleba,
u)  chłodnia wyrobu gotowego
wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to proszę o podanie specyfikacji tych urządzeń.

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Wyposażenie budynku w maszyny i urządzenia nie wchodzi w zakres zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w ramach zamówienia zaprojektowane zostały m.in. następujące pomieszczenia, które należy uwzględnić:
·  wystygalnia chleba,
·  myjnia sprzętu,
·  magazyn gotowego wyrobu,
·  rozdzielnia,
·  sprężarkownia,
·  kotłownia,
·  komora fermentacyjna,
·  magazyn silosów z mąką,
·  chłodnia,
·  magazyn surowca,
·  magazyn jaj,
·  mycie, sterylizacja i naświetlanie jaj,
·  smażalnia pączków,
·  wentylarnia
·  wybijalnia jaj,
·  magazyn koszy do mycia,
·  myjnia koszy.

 

Pytanie nr 9 z dnia 07.04.2021 r. data publikacji 13.04.2021
W opisie technicznym budowlanym drzwi wewnętrzne opisane są jako drzwi płytowe bezprzylgowe fornirowe z okleinami, a drzwi zewnętrzne do pomieszczeń produkcyjnych i technicznych jako stalowe. W zestawieniu stolarki brak jest drzwi płytowych i stalowych, wszystkie drzwi w zestawieniu są wykonane z aluminium. Jaki rodzaj drzwi należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć wszędzie drzwi aluminiowe, tak jak w wykazie stolarki.

 

Pytanie nr 10 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Na rzucie parteru instalacji wod-kan znajdują się dwa zbiorniki opisane WP1, WP2. Nie jest opisane co to jest. Proszę o informację.
Odpowiedź:

WP1 I WP2 to podgrzewacze ciepłej wody De Dietrich typu BP400-2 ujęte w projekcie instalacji c.o. i kotłowni - strona 10 opisu.
Jeśli w kosztorysie lub projektach budowlanych występują nazwy własne materiałów budowlanych i komponentów to można stosować inne produkty o równoważnej specyfikacji technicznej.

 

Pytanie nr 11 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie (urządzenia i maszyny) są poza zakresem.
Odpowiedź:
Tak maszyny i urządzenia są poza zakresem zamówienia.

 

Pytanie nr 12 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Prosimy o załączenie dokumentacji konstrukcji stalowej wraz z zestawieniem ilościowym.
Odpowiedź:
Dołączono projekt wykonawczy konstrukcji w zakresie konstrukcji stalowej.

 

Pytanie nr 13 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Proszę z zmianę schodów stalowych o odporności EI30 na schody żelbetowe, gdyż stalowe stopnice nie spełnią ognioodporności EI30.
Odpowiedź:
Dopuszczamy ewentualną zmianę konstrukcji schodów po akceptacji inwestora i w uzgodnieniu z biurem projektów. Zabezpieczenie stopnic można wykonać z wykorzystaniem płyt p.poż. lub przez wykonanie stopnic z blachy pełnej malowanej farbami pęczniejącymi p.poż.

 

Pytanie nr 14 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Prosimy o podanie standardu wykończenia napisu na elewacji „Cymes”.
Odpowiedź:
Standard wysoki. Podkonstrukcja aluminiowa, kaseton pleksi (litery przestrzenne, cały napis 3D), podświetlany, kolorystyka liter wg. projektu.

 

Pytanie nr 15 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze gazowe jest poza zakresem oferty i wg odrębnego opracowania?
Odpowiedź:
Gazownia wykonuje przyłącze do skrzynki znajdującej się na elewacji budynku. Wewnętrzna instalacja gazowa jest w zakresie oferty.

 

Pytanie nr 16 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
W doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej występują dwie wersje opisów/projektów: pierwsza ze zbiornikiem żelbetowym o poj. 60 m3 oraz druga ze zbiornikiem PE-HD o poj. 35m3, która wersja jest poprawna i należy ją przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
W projekcie wykonawczym kan. deszczowej zaprojektowano zbiornik żelbetowy o pojemności V=60,7 m3, składający się z dwóch zbiorników żelbetowych o wym. 6300x2500x3150 mm każdy.

 

Pytanie nr 17 z dnia 14.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
W odpowiedziach wspominacie o przedmiarach, można prosić o dokładną lokalizację - nie mogę ich zlokalizować?
Odpowiedź:
Dołączono przedmiary w formacie pdf - pobierz

 

Pytanie nr 18 z dnia 14.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Proszę o odpowiedź jak projektant przewidział zabezpieczenie stopni stalowych w hali - chodzi o spoczniki i stopnie? Najczęściej są wykonywane z krat pomostowych których nie da się zabezpieczyć do R30?
Odpowiedź:
Zabezpieczenie stopnic można wykonać z wykorzystaniem płyt p.poż. lub przez wykonanie stopnic z blachy pełnej malowanej farbami pęczniejącymi p.poż. Dopuszczamy ewentualną zmianę konstrukcji schodów po akceptacji inwestora i w uzgodnieniu z biurem projektów.

 

Pytanie nr 19 z dnia 13.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
W projekcie wskazane są płyty warstwowe i w każdej jest ukryty zamek. Pytanie czy jest to konieczne, gdyż warunkuje to wykorzystanie w zasadzie jednego producenta i cena nie będzie konkurencyjna (chodzi o płytę gr. 150mm z ukrytym zamkiem)?
Odpowiedź:
Należy wycenić rozwiązania zgodnie z projektem.

 

Pytanie nr 20 z dnia 13.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
W projekcie wskazane są sufity podwieszane firmy Ecophone - czy Inwestor dopuszcza zamianę sufitów na innego producenta i zmianę sufitów na zwykłe sufity podwieszane (czy w części socjalnej faktycznie istnieje konieczność stosowania tak drogich sufitów?
Odpowiedź:
Dopuszczamy zmianę, jednak muszą być to produkty równoznaczne, zmiana musi być skonsultowana z biurem projektów.
Jeśli w kosztorysie lub projektach budowlanych występują nazwy własne materiałów budowlanych i komponentów to można stosować inne produkty o równoważnej specyfikacji technicznej.

 

Pytanie nr 21 z dnia 13.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Zestawienie stolarki i detale mocowań wskazują, że należy zastosowań producenta bram firmy Hormann. Czy Zamawiający dopuszcza innego producenta?
Odpowiedź:
Należy wycenić rozwiązania zgodnie z projektem.  Stwierdzenie, że elementy projektu wskazują na producenta jest nieuprawnione.
Jeśli w kosztorysie lub projektach budowlanych występują nazwy własne materiałów budowlanych i komponentów to można stosować inne produkty o równoważnej specyfikacji technicznej.

 

Pytanie nr 22 z dnia 13.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Część opisowa wskazuje, że w pomieszczeniach socjalnych należy zastosować sufity rastrowe, rysunki wskazują inny typ sufitu (kasetonowy Ecophon). Jaki typ sufitów należy skalkulować?
Odpowiedź:
Terminy kasetonowy/ rastrowy należy traktować jednakowo jako dotyczące sufitów podwieszanych na podkonstrukcji z kształtowników aluminiowych płytami z wełny mineralnej prasowanej- zgodnie z projektem.
Jeśli w kosztorysie lub projektach budowlanych występują nazwy własne materiałów budowlanych i komponentów to można stosować inne produkty o równoważnej specyfikacji technicznej.

 

Pytanie nr 23 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Czy w ofercie należny ująć dostawę i montaż wyposażenia meblowego tj. stoły, krzesła, fotele, szafki, zabudowy meblowe, szafki szatniowe itp. widoczne na rzutach architektury w części budynku biuro-socjalnego, widoczne na rysunkach architektury rzut parteru i rzut pietra. Jeżeli tak to prosimy o zestawienie mebli oraz podstawowe wytyczne do wykonania/zamówienia tych mebli.
Odpowiedź:
NIE.

 

Pytanie nr 24 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Czy w ofercie należy ująć dostawę i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych widocznego na rysunku architektury rzut parteru.
Odpowiedź:
TAK.

 

Pytanie nr 25 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie technologiczne do produkcji widoczne w części produkcyjnej jak piece do bułek, piec do chleba, dzielarka do bułek mieszałka do ciasta, ubijaczka cukiernicza silosy itp. nie wchodzi w zakres przygotowania oferty.
Odpowiedź:
Nie wchodzi to w skład oferty, należy doprowadzić jedynie zasilanie w media do wskazanych urządzeń.     

 

Pytanie nr 26 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w części produkcyjnej jak: komora fermentacyjna do bułek, komora odroczonego wzrostu, chłodnia gotowego wyrobu, komora fermentacyjne do chleba nie wchodzą w zakres oferty.
Odpowiedź:
Nie wchodzi to w skład oferty, należy doprowadzić jedynie zasilanie w media do wskazanych urządzeń.

 

Pytanie nr 27 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 15.04.2021
Prosimy o załączenie przedmiarów w pdf na stronę Zamawiającego lub przesłanie na mail.
Odpowiedź:
Dołączono przedmiary w formacie pdf - pobierz
 

 

Pytanie nr 28 z dnia 12.04.2021 r. data publikacji 21.04.2021
W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie informacji oraz dodatkowych projektów:
  1. Bardzo proszę o wyjaśnienie niezgodności w opisie projektu, w punkcie 7 zapisano

                 7. Opis instalacji powietrza sprężonego
                  Powietrze sprężone dla potrzeb automatyki pneumatycznej urządzeń technologicznych dostarczane
                  będzie za pomocą sprężąrki śrubowej, bezolejowej, np. SERII A, model ARD-0713-270, zamontowaej w pomieszczeniu sprężarkowi.

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje zakupu sprężarki.

 

 

Pytanie nr 29 z dnia 19.04.2021 r. data publikacji 21.04.2021
Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w związku z chęcią przystąpienia do przetargu oraz w celu zachowania uczciwej konkurencji, zapewnienia porównywalności składanych ofert i rzetelnej weryfikacji przez Zamawiającego prosimy o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

1. Zamawiający wg Zapytanie ofertowego 2/2021 wymaga, aby o zamówienie mogli się ubiegać tylko Wykonawcy spełniający warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 7.1.1):

„Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub jest w trakcie realizacji minimum trzech zamówień na roboty budowlane na kwotę wartości (jednego zamówienia) minimum 5 000 000,00 zł netto (słownie pięć milionów złotych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”.

Natomiast w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – wykaz zamówień, należy:

„Wykaz wykonanych lub też w trakcie realizacji, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum trzech zamówień odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę wartości (jednego zamówienia) minimum 5 000 000,00 zł netto, dla:”

Kluczową różnicą jest tu zwrot, który znalazł się w załączniku nr 2

- minimum trzech zamówień odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę wartości (jednego zamówienia) minimum 5 000 000,00 zł netto, dla:”

Pytanie:  Wobec którego opisu należy przygotować wykaz spełniania doświadczenia?
2. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, gdy Wykonawca przedłoży 3 referencje za większe kwoty niż 5 mln zł na budowę sieci sanitarnych zewnętrznych oraz 3 referencje na budowę hal, gdzie jedna będzie na więcej niż 5 mln, a pozostałe poniżej 5 mln zł. Przedłożenie takich referencji sugeruje realizację dużych kontraktów i wszechstronność Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub jest w trakcie realizacji minimum trzech zamówień na roboty budowlane na kwotę wartości (jednego zamówienia) minimum 5 000 000,00 zł netto (słownie pięć milionów złotych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Wykonane zamówienia powinny odpowiadać swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, czyli muszą być zgodne z następującymi Kodami CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 

Pytanie nr 30 z dnia 21.04.2021 r. data publikacji 21.04.2021

BUDYNEK PRODUKCYJNY Z BIUREM

a. Czy Inwestor oczekuje zamontowania w posadzce akcesoriów dostarczonych przez dostawcę silosów?
Odpowiedź: Nie.

b. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie termoizolacji belek podwalinowych ze styropianu o niskiej nasiąkliwości w miejscu styropianu XPS?
Odpowiedź: Inwestor nie wyraża zgody.

c. Czy Inwestor dopuszcza rezygnację z termoizolacji pod posadzką hali ze względu na duże obciążenia występujące na posadzce oraz w związku z wykonywaniem termoizolacji belek podwalinowych?
Odpowiedź: Inwestor nie wyraża zgody.

d. Prosimy o uściślenie zapisów w projekcie: Jakiego wykończenia posadzki w hali oczekuje Inwestor?
Odpowiedź: Wykończenie posadzki zgodnie z rysunkami architektury - należy wycenić gres techniczny gr. min. 12mm homogeniczny.

e. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie płyt warstwowych na ścianach hali w kolorach zbliżonych do zaprojektowanych spośród kolorów ze standardowej palety producenta? Kolory wpisane do projektu są niestandardowe, co wpływa na zwiększenie ceny.
Odpowiedź: Dopuszczamy ewentualną zmianę płyt warstwowych na ścianach hali na kolory zbliżone – po akceptacji Projektanta.

f. Czy Inwestor dopuszcza zmianę systemu pokrycia dachu na system wełna mineralna + membrana dachowa?
Odpowiedź: Dopuszczamy ewentualną zmianę w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

g. Prosimy o uściślenie zapisów w projekcie: Jakiego wykończenia ścian budynku biurowego oczekuje Inwestor? W projekcie pojawiają się płyty włóknocementowe i płyty HPL.
Odpowiedź: Wykończenie elewacji zgodnie z rysunkami architektury - należny wycenić wykończenie z płyt włóknocemnetowych. Kolorystyka zgodnie z projektem.

h. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów murowych silikatowych lub z betonu komórkowego?
Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza.

i. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kanałowych płyt stropowych w miejsce stropu monolitycznego wylewanego na budowie?
Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza.

j. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie stropu na najwyższej kondygnacji budynku biurowego z płyt stropowych ze spadkiem zamiast kształtowania spadków w warstwie termoizolacji?
Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza.

k. Jakie sufity podwieszane należy zastosować?
Odpowiedź: Należy zastosować typowe sufity systemowe kasetonowe/rastrowe, wypełnienie z prasowanej, skalnej wełny mineralnej (płyty pełne, moduł min. 60x60cm). W pomieszczeniach mokrych należy wykonać sufity o podwyższonej odporności na korozję (konstrukcja) oraz wilgoć (płyty).

l. Czy Inwestor dopuszcza zmniejszenie wysokości pomiędzy głównym dźwigarem, a posadzką z 6,33 do 5,80m z zachowaniem tych samych gabarytów zewnętrznych hali? Jeśli zaproponowana wartość jest nieakceptowalna – prosimy o podanie wartości granicznej.
Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza. Należy realizować zgodnie z projektem.

m. Jakiego wyposażenia bram w hali oczekuje Inwestor? W szczególności stosować napęd elektryczny czy ręczny oraz czy stosować uszczelnienia klapowe?
Odpowiedź: Bramy standardowe, podnoszone ręcznie.

n. Czy Projektant dopuszcza zastosowanie płyt warstwowych ściennych w układzie poziomym z łącznikiem widocznym, skoro i tak będą one pod pionową obróbką na łączeniu płyt – tzw. „omegą”.
Odpowiedź: Nie. Należy realizować zgodnie z projektem.

o. Czy Projektant dopuszcza zastosowanie płyt ściennych z wypełnieniem PIR gr. 12cm spełniających wymagania izolacyjności cieplnej (U<0,2 W/m2·K) obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z „Warunkami technicznymi”?
Odpowiedź: Nie. Płyty ścienne należy realizować zgodnie z projektem.

p. Prosimy o podanie przykładowego producenta i modelu płytek gresowych, które należy zastosować w hali produkcyjnej.
Odpowiedź: Należy przewidzieć homogeniczny gres techniczny gr. 12mm uwzględniający podane w projekcie warunki techniczne - w tym antypoślizgowość (R) odpowiednią do miejsca aplikacji. Ze względu na charakter produkcji stosować płytki impregnowane przez producenta – nie dopuszcza się własnej impregnacji. Parametry płytek poświadczone przez producenta, z numerem dostawy. Kolorystyka stonowana - do uzgodnienia na etapie realizacji. Spoina wodoszczelna, elastyczna – system basenowy. Spoina dylatacyjna trwale plastyczna, wodoszczelna – system basenowy. Producent: posiadający w swojej produkcji linię gresów technicznych.

 

 

Pytanie nr 31 z dnia 21.04.2021 r. data publikacji 21.04.2021

TERENY ZEWNĘTRZNE

a. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie murków oporowych z prefabrykatów betonowych?
Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza.

b. Czy wykonanie stacji ładowania samochodów elektrycznych jest w zakresie Generalnego wykonawcy?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z projektem.

c. Czy przebudowa drogi dojazdowej wskazana na PZT jest w zakresie Generalnego wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.

 

 

Pytanie nr 32 z dnia 21.04.2021 r. data publikacji 21.04.2021

FORMALNE

a. Czy Inwestor dopuszczenia możliwości fakturowania miesięcznego na podstawie protokołów z procentowym zaawansowaniem robót zatwierdzanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora zgodnie z przesłaną przykładową symulacją płatności?
Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza.

 

 

II. Pytania zadane na portalu Baza Konkurencyjności

 

Pytanie nr 1 z dnia 23.03.2021r. data publikacji 13.04.2021
Piszę do Państwa z pytaniami poniżej.
a) Jak wygląda system wynagrodzenia kosztorysowe czy ryczałtowe ?
b) Czy system fakturowania jest częściowy i końcowy?
c) Mamy się sugerować zapisami w zapytaniu  ofertowym  czy załącznikach ?
Odpowiedź:
a) System wynagrodzenia – ryczałtowe;
b) Zgodnie z załącznikiem nr 13 „Istotne postanowienia umowne"  § 5 WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANE ROBOTY - "Rozliczenie z Wykonawcą za wykonane prace będzie następować (zgodnie z art. 654 k.c.) w oparciu o faktury VAT wystawiane w okresach ustalonych po wyłonieniu wykonawcy na podstawie harmonogramu robót. Z tym że płatność nastąpi po wykonaniu jednego z etapów realizowanych robót, a takich etapów w trakcie realizacji całej inwestycji może być nie więcej niż 6 których wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołem". Zatem system fakturowania jest zarówno częściowy i końcowy.
c) Integralną częścią zapytania ofertowego są załączniki. Stanowi to komplet dokumentacji na podstawie, których Oferent składa ofertę.

 

Pytanie nr 2 z dnia 25.03.2021r. data publikacji 13.04.2021
Proszę o zamieszczenie projektu konstrukcyjnego dotyczącego konstrukcji stalowej.
Odpowiedź:
Dołączono projekt wykonawczy konstrukcji w zakresie konstrukcji stalowej. Z uwagi na osiągnięty limit załączników, odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami udostępnionymi na prośbę Oferentów będą publikowane na stronie Zamawiającego: https://www.cymespiekarnia.pl/www/o-firmie,zamowienia.html

 

Pytanie nr 3 z dnia 13.04.2021, data publikacji 15.04.2021
1.W opisie architektury posadzka części produkcyjnej opisana jest jako betonowa wykończona poprzez system utwardzenia powierzchniowego, natomiast opisie warstw wykończenie jest płytkami gres. Jakie wykończenie wycenić?
Odpowiedź: Wykończenie posadzki zgodnie z rysunkami architektury - należy wycenić gres techniczny gr.min. 12mm homogeniczny.

2. W opisie architektury na str. 14 elewacja jest w technologii lekkiej-mokrej, natomiast na rysunkach elewacji jako wentylowana z wykończeniem z płyt włóknocementowych. Proszę o określenie technologii wykonania elewacji.
Odpowiedź: Wykończenie elewacji zgodnie z rysunkami architektury - należy wycenić wykończenie z płyt włóknocemnetowych. Kolorystyka zgodnie z projektem.

3. Czy w zakresie oferty jest wyposażenie meblowe?
Odpowiedź: NIE.

4. W opisie architektury występują drzwi wewnętrzne płytowe, natomiast w zestawieniach tylko aluminiowe. Proszę o potwierdzenie w jakim standardzie należy wykonać stolarkę drzwiową wewnętrzną.
Odpowiedź: Należy wyceniać drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

5.Proszę o podanie grubości blachy T-50P i T-92P.
Odpowiedź: T92P S320 gr.0,75mm, T50P S320 gr.0,5mm

 

III. Załączniki

  1. Załącznik nr 5 Architektura cz. 1 Pobierz
  2. Załącznik nr 5 Architektura cz. 2 Pobierz
  3. Załącznik nr 5 Architektura cz. 3 Pobierz
  4. Załącznik nr 6 Konstrukcja cz. 1 Pobierz
  5. Załącznik nr 6 Konstrukcja cz. 2 Pobierz
  6. Załącznik nr 6 Konstrukcja cz. 3 Pobierz
  7. Załącznik nr 7 instalacja sanitarna Pobierz
  8. Załącznik 8 instalacja elektryczna Pobierz
  9. Załącznik nr 10 nr 11 i nr 12 Pobierz
10. Załącznik nr 9 cz. 2 graficzna Pobierz
11. Załącznik nr 9 cz. 1 OPISOWA Pobierz
12. Załącznik nr 9 cz. 3 Pobierz
13. Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowne CYMES Pobierz
14. Załącznik nr 11 - projekt dróg Pobierz

jakość wyrobów

jakość wyrobów

Jakość naszych wyrobów kontrolowana jest na bieżąco. Uwagi można do nas przesyłać za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie.

więcej →
nasze wypieki

nasze wypieki

Pieczywo przez nas oferowane jest wypiekane na bazie naturalnych składników.

więcej →
nasze sklepy

nasze sklepy

Sklepy firmowe oferują szeroki asortyment naszych wyrobów. Tam również trafiają nowości i edycje limitowane naszych wyrobów.

więcej →

© 2014 PPH CYMES Adam Ołów

Wykonanie: DRE STUDIO Agencja kreatywna
do góry